Föreläsning psykisk ohälsa

Föreläsning psykisk ohälsa

Läs mer om...

Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och på många arbetsplatser. Men vad är det och vad ligger bakom problemet? Låt dig och din personal få en introduktion och helhetsbild med en föreläsning om psykisk ohälsa.

Vi föreläser i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi ordnar föreläsningar om psykisk ohälsa för ditt företag, i dina egna eller andra lokaler i Stockholm, Göteborg och Malmö. Du väljer ämne, upplägg och plats. Vi står för kompetenta föreläsare och ordnar allt runt omkring.

Föreläsare och i psykisk ohälsa

Behöver input från Niana

Vilka är orsakerna

Vi går igenom orsakerna till psykisk ohälsa. Många människor upplever stress, otydlighet och en känsla av dålig kontroll över tillvaron. Alla dessa och många andra faktorer får människor att må allt sämre och på sikt bli sjuka.

Vi går igenom vanliga symtom

Vi går igenom och exemplifierar vanliga symtom på psykisk ohälsa. Vilka är de tidiga tecknen på att en person inte mår psykiskt bra och hur bör det bemötas? Vad händer om ingenting görs? Ni får en genomgång om kroppsliga symtom och långtidseffekter.

Psykisk ohälsa på jobbet

Psykisk ohälsa ökar på jobbet precis som i samhället i övrigt, men hur utbrett är problemet? Är allting frid och fröjd, eller finns det ett stort mörkertal när det gäller psykiska hälsoproblem på våra arbetsplatser?

Vilka faktorer påverkar psykisk ohälsa

Varför uppstår psykisk ohälsa? Vilka faktorer påverkar? Hur bidrar det moderna arbetslivet till att psykisk ohälsa är ett växande problem? Vi går igenom de vanligaste orsakerna och de viktigaste faktorerna som ger upphov till psykisk ohälsa på arbetsplatsen.

Ökad motivation på arbetsplatsen

Hur får du ökad motivation på arbetsplatsen? Ett sätt är att öka medvetenheten om riskerna med psykisk ohälsa. En av våra föreläsningar kan bli en bra start för att bli medveten om problemet.

Våra föreläsningar och seminarier

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR