Hälsostrategi

En bra strategi

Niana AB vänder sig till de arbetsgivare som ser sambandet mellan medarbetarens hälsa och företagets framgång och lönsamhet. Att satsa på hälsofrämjande insatser gynnar såväl individen som företaget.

Genom ett entreprenadavtal tar Niana ett totalansvar för utveckling och drift av företagets friskvårdsverksamhet.

 

I ett entreprenadavtal med Niana ingår följande:

Förstudie

  • Behovsanalys, Analys av ert företags förutsättningar, Målsättning, Strategi och Budget.

Aktivitetsplan

  • Förslag till Övergripande åtgärder, Aktiviteter, Tidsplan och Driftbudget.

Uppstart

  • Anpassning av lokaler, Anskaffning av utrustning, Introduktion/förankring i företaget, Intern information, Core Index-analys.

Uppföljning & drift

  • Motivation, Utbildningar, Friskvårdsprojekt, Utvärdering, Löpande information till företagsledning.

 

Mer om våra föreläsningar och seminarier

Föreläsningar & workshops

Föreläsningar & workshops

Full lista av alla våra föreläsningar och workshops
Föreläsningspaket

Föreläsningspaket

Välj din föreläsning som passar in i din organisation.
Hälsoskola på företaget

Hälsoskola på företaget

Nu lanserar vi hälsoskola på ditt företag.
PEAK prestation genom självledarskap

PEAK prestation genom självledarskap

Ta rätt beslut, träna hjärnan.