Företagsfriskvård

Hälsa och friskvård som gör skillnad

Positivt med friskvård - Fler utnyttjar friskvård om ledningen medverkar och stöttar

Företagsfriskvård

En förutsättning för att friskvård på arbetsplatser ska ge något resultat är att medarbetarna medverkar aktivt och själva tar ansvar för och fattar beslut om att förändra sina levnadsvanor och sin livsstil för att främja hälsan.

Arbetsgivaren kan i sin tur ta sikte på att förbättra förutsättningarna och möjligheterna för de anställda att komma fram till detta beslut och att aktivt göra dessa förändringar.

Har du råd att inte satsa på företagsfriskvård?

Effekter av hälsoutveckling hos en typperson:

  • a. Minskad sjukfrånvaro (8-10 dagar färre) och/eller
  • b. Minskad sjuknärvaro (8-10 dagar färre)
  • Ökad fysisk arbetskapacitet (normalfallet 20-50%)
  • Förbättrad minneskapacitet och koncentrationsförmåga (dock ej IQ)
  • Förbättrad stresstålighet - förbättrad återhämtning

Värdet av detta är minst 100.000 kronor per år för en individ med svensk medianlön. (Ref: "Effektiv friskvård - lönsammare företag" utgiven av Prevent 2004)

Kontakt

Ring oss på Niana på 08-7504944.

Bemanningsfrågor inom företagsfriskvård

Har ni redan ett gym på företaget - men ingen instruktör? Eller hinner den ordinarie friskvårdspersonalen inte med? Vi kommer när du behöver oss.
Bemanningssupport!