Företagsfriskvård

Hälsa och friskvård som gör skillnad

Niana är en rikstäckande friskvårdsleverantör som hjälper företag med att lägga upp strategin för en hälsomässigt hållbar arbetsplats. Vi planerar, genomför och utvärderar hälso- och friskvårdstjänster, allt ifrån föreläsningar, träning, behandlingar, hälsotester och coaching på arbetsplatsen. Kunderna varierar i storlek. Men den gemensamma nämnaren är att kunderna ser friskvård som en investering för såväl företaget som de enskilda medarbetarna.

Friskvårdsarbete på arbetsplatsen kan starta med en nulägesanalys av aktuella hälsovanor, upplevd hälsa och fysiologiska respektive medicinska mätvärden. Niana kan erbjuda så kallade hälsotester för denna kartläggning.

Sammanställning av resultatet på gruppnivå visar vilka behov av insatser och åtgärder som kan behövas på arbetsplatsen. Resultatet för den enskilde individen kan visa vilka personliga insatser som kan förbättra hälsan.

Friskvårdsinsatser kan även bidra till en ökad gemenskap och trivsel som i sin tur förbättrar den psykosociala arbetsmiljön.

Positivt med friskvård - Fler utnyttjar friskvård om ledningen medverkar och stöttar

Företagsfriskvård

Olika former av hälsoarbete har som gemensamt mål att påverka hälsan i positiv riktning. Arbetsplatsen kan bli en viktig arena för friskvårdsarbete. För den enskilde är det uppenbart att friskvård är positivt för arbetsprestationen och effektiviteten i arbetet. För arbetsgivaren är det i de flesta fall också en lönsam affär.

En förutsättning för att friskvård på arbetsplatser ska ge något resultat är att medarbetarna medverkar aktivt och själva tar ansvar för och fattar beslut om att förändra sina levnadsvanor och sin livsstil för att främja hälsan.

Arbetsgivaren kan i sin tur ta sikte på att förbättra förutsättningarna och möjligheterna för de anställda att komma fram till detta beslut och att aktivt göra dessa förändringar.

Har du råd att inte satsa på företagsfriskvård?

Effekter av hälsoutveckling hos en typperson:

  • a. Minskad sjukfrånvaro (8-10 dagar färre) och/eller
  • b. Minskad sjuknärvaro (8-10 dagar färre)
  • Ökad fysisk arbetskapacitet (normalfallet 20-50%)
  • Förbättrad minneskapacitet och koncentrationsförmåga (dock ej IQ)
  • Förbättrad stresstålighet - förbättrad återhämtning

Värdet av detta är minst 100.000 kronor per år för en individ med svensk medianlön. (Ref: "Effektiv friskvård - lönsammare företag" utgiven av Prevent 2004)

Kontakt

Ring oss på Niana på 08-7504944.

Bemanningsfrågor inom företagsfriskvård

Har ni redan ett gym på företaget - men ingen instruktör? Eller hinner den ordinarie friskvårdspersonalen inte med? Vi kommer när du behöver oss.
Bemanningssupport!