Kostnadsfri hälsokartläggning

Ditt företag får en kartläggning av personalens hälsa.

Kostnadsfri hälsokartläggning

Vår webbaserade undersökning kan användas till flera ändamål. Frågorna anpassas efter önskad information. Basversionen består av 19 frågor som ger en grundläggande bild av de anställdas motionsvanor och hur de mår. I vår demoversion ingår även frågor om motionsvanor.

När vi sedan tillsammans har gjort en analys av resultatet, kan vi på Niana ta fram ett åtgärdsplan. Den kan innehålla allt från massage och hälsocoaching för alla anställda, eller att organisera hälsodagar, motionspass, genomföra utbildningar och föreläsningar.

Mer om hälsocoaching

HQM Health Quality Management

HQM Health Quality Management

Nu erbjuder vi våra nya optimala Wellness Coaching program!
Hälsotester och rådgivning

Hälsotester och rådgivning

Modern företagshälsovård är att ligga steget före genom att förebygga ohälsa.
Kostnadsfri hälsokartläggning

Kostnadsfri hälsokartläggning

Ditt företag får en kartläggning av personalens hälsa.