HQM Health Quality Management

Nu erbjuder vi våra nya optimala Wellness Coaching program!

HQM Health Quality Management

Wellness coaching program

Optimum

Ett optimalt program för långvarig helhetshälsa. Innehåller 6 möten inklusive mätning av medicinsk och fysisk hälsostatus samt coaching. Programmet sträcker sig över ett år.

Advanced

Ett omfattande program för långvarig helhetshälsa. Innehåller 3 möten inklusive mätning av medicinsk och fysisk hälsostatus. Programmet sträckersig över 6 månader.

Basic

Ett basprogram med mätning av medicinsk och fysisk hälsostatus. Innehåller 2 möten som sträcker sig över en månad.

Take-off

Ett grundläggande program med mätning av medicinsk och fysisk hälsostatus samt inkluderad hälsocoaching utifrån testresultat. Innehåller två möten som sträcker sig över 2 månader.

Medarbetaren får med sig en blankett med sina testresultat. I alla programmen utom Basic ingår hälsocoaching utifrån testresultaten där vi följer upp riskområden och coachar medarbetaren i hur denne kan gå vidare i sitt hälsoarbete. Här finns möjlighet att komma in på stress, kost, sömn och motion utifrån vad testvärdena visar. Om det finns ett speciellt problemområde delas en hemuppgift ut till möte 3. Det kan innebära exempelvis kostregistrering, skriva sömndagbok, stressdagbok etc. Efter mötet får medarbetaren en skriftlig sammanfattning av vad som framkommit under mötet och vilka målsättningar som satts upp tillsammans med coachen.

Mer om hälsocoaching

HQM Health Quality Management

HQM Health Quality Management

Nu erbjuder vi våra nya optimala Wellness Coaching program!
Hälsotester och rådgivning

Hälsotester och rådgivning

Modern företagshälsovård är att ligga steget före genom att förebygga ohälsa.
Kostnadsfri hälsokartläggning

Kostnadsfri hälsokartläggning

Ditt företag får en kartläggning av personalens hälsa.