Friskvård på jobbet

Friskvård som gör skillnad för hälsan

Friskvård på jobbet

Läs mer om...

Niana är en rikstäckande friskvårdsleverantör som hjälper företag med strategi för att skapa en hälsomässigt hållbar arbetsplats. Oavsett omfattningen på fen hälsoförändring ni behöver finns vi där till er hjälp. Vi planerar, genomför och utvärderar hälso- och friskvårdstjänster - allt ifrån föreläsningar, träning, behandlingar, hälsotester och coaching på arbetsplatsen. Kunderna varierar i storlek. Men den gemensamma nämnaren är att du som kund ser friskvård som en investering för såväl företaget som de enskilda medarbetarna.

Vi hjälper er med friskvård på jobbet

Du kan lägga din energi och kraft på dina huvudsakliga arbetsuppgifter så tar vi hand om friskvården och hälsoutvecklingen. Friskvårdsarbete på arbetsplatsen kan starta med en nulägesanalys av aktuella hälsovanor, upplevd hälsa och fysiologiska respektive mentala upplevelser. Sammanställning av resultatet på gruppnivå visar vilka behov av insatser och åtgärder som kan behövas på arbetsplatsen. Vi ger förslag på friskvårdsarbete där vi tar hänsyn till såväl det fysiska välmåendet som det psykosociala och hjälper er genom hela processen fram till resultat.

Varför friskvård på jobbet?

Olika former av hälsoarbete har som gemensamt mål att påverka hälsan i positiv riktning. Arbetsplatsen kan bli en viktig arena för friskvårdsarbete. För den enskilde är det uppenbart att friskvård är positivt för arbetsprestationen och effektiviteten i arbetet. För arbetsgivaren är det i de allra flesta fall också en lönsam affär.

En förutsättning för att friskvård på arbetsplatser ska ge något resultat är att medarbetarna medverkar aktivt och själva tar ansvar för och fattar beslut om att förändra sina levnadsvanor och sin livsstil för att främja hälsan.

Arbetsgivaren kan i sin tur ta sikte på att förbättra förutsättningarna och möjligheterna för de anställda att komma fram till detta beslut och att aktivt göra dessa förändringar.

Friskvårdsaktiviteter

Beroende på vilka förändringar ni är ute efter på er arbetsplats finns en uppsjö av friskvårdsaktiviteter som vi kan erbjuda. Ett av de stora problemen i företagssverige idag är stillasittandet och bristen av fysisk aktivitet. Här kan vi hjälpa er med alltifrån föreläsningar till enstaka träningspass eller återkommande träning och motion varje vecka. Vill du ha mer av event-betoning på aktiviteterna har vi i flera år anordnat hälsodagar åt våra kunder med väldigt lyckade resultat.

Tips om friskvård på jobbet

Friskvård på jobbet kan var så mycket från att varje enskild på en friskvårdspen att anvaända efter eget huvud till att ni gör en gemensam och medveten satsning på friskvård på företaget med gemensamma och individuella mål med satsningen. Denna satsning kan innehålla så mycket mera än bara träning eller massage på Jobbet. kontakta Niana så får ni veta mer om hur vi kan hjälpad just din arbetsplats med att få ut det mesat av ert friskvårdsarbete.

Har anställda rätt till friskvård på jobbet?

Det finns ingen lagstiftad eller centralt kollektivavtalad skyldighet för arbetsgivare (och därmed rättighet för dig som anställd) att erbjuda friskvårdsförmåner. Det är alltså upp till varje arbetsgivare att besluta om det ska erbjudas de anställda. 

Det som är viktigt är att alla på arbetsplatsen har samma möjlighet att få del av en friskvårdssatsning.

Har du råd att inte satsa på företagsfriskvård?

Effekter av hälsoutveckling hos en typperson:

  • Minskad sjukfrånvaro (8-10 dagar färre) och/eller
  • Minskad sjuknärvaro (8-10 dagar färre)
  • Ökad fysisk arbetskapacitet (normalfallet 20-50%)
  • Förbättrad minneskapacitet och koncentrationsförmåga
  • Förbättrad stresstålighet - förbättrad återhämtning
  • Förbättrade förutsättningar till återhämtning vid ledighet som i sin tur sannolikt leder till effektivitet och arbetsglädje

Värdet av detta är minst 100.000 kronor per år för en individ med svensk medianlön. (Ref: "Effektiv friskvård - lönsammare företag" utgiven av Prevent 2004)

Kontakt

Ring oss på Niana på 08-7504944.

Vi bemannar!

Har ni redan ett gym på företaget - men ingen instruktör? Eller hinner den ordinarie friskvårdspersonalen inte med? Vi kommer när du behöver oss.
Bemanningssupport!

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR