Träning företag

Niana kan leverera alla typer av gruppträningspass på plats på ditt företag.

Populära pass just nu.

Förutom att löpning i allmänhet är det stor efterfrågan på vår löparskola och gemensamma löppass. Andra pass som är mycket efterfrågade på företag just nu är: t.e.x Niana Cross, bungypump, Functional moves , Yoga, Pilates, Core, gummibandsträning utan ombyte. Vi har även ergonomiska riktade och medicinska rehabiliterings pass för onda ryggar med nedsatt funktion i röreleseapparaten.

Special och traditionella pass

Niana har utvecklat pass för 50 och 60 plus och även för seniorer samt riktade insatser för dem med funktionshinder om behov finns. Vi ernjuder självklart vanliga styrkepass och konditionspass som t.e.x. step-up, aerobic och Zumba Fitness och mycket mera.

Varför träning på företaget?

Livsstilsfrågor är mera i ropet än någonsin och att det inverkar på hur vi mår är något som de allra flesta håller med om i dag. Trots det så finns en globalt ökad ohälsa, det råder ingen tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion är bra för hälsan och ökad medellivslängd. Minskad stress och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och bättrelivskvalité. Brist på fysisk aktivitet leder till ökad förekomst av sjukdomar som bla. hjärtinfarkt, högt blodtryck, stroke, vissa cancerformer, övervikt och diabetes typ 2.

Niana hjälper dig igång med träning på företaget

Trots en stor medvetenhet om hälsans betydelse och hur man skall uppnå det är det, är det fortfarande många som inte lyckas sluta röka, är för lite fysiskt aktiva och som äter en undermålig kost. Niana hjälper företag med altifrån coaching och personlig träning till behandlingar allt på plats på ditt företag. Kunderna varierar i storlek och behov. Men alla har det gemensamt att våra kunder ser friskvård som en investering för såväl företaget som de enskilda medarbetarna.

Träna på arbetstid en god investering

Att träna på arbetstid är den mest ekonomiska investeringen en arbetsgivare kan göra. Niana levererar alla typer av fysisk aktivitet och gruppträningspass till företaget. Allt från enstaka gympapass och gyminstruktioner till helårsavtal. Vi stöttar även kunder med vikariesupport.

Niana kan leverera alla typer av gruppträningspass på plats på ditt företag.

Populära pass just nu.

Förutom at löpning i allmänhet är det stor efterfrågan på vår löparskola och gemensamma löppass. Andra pass som är mycket efterfrågade på företag just nu är: t.e.x Niana Cross, löparskola, löparpass, bungypump, Functional moves , Yoga, Pilates, Core, gummibandsträning utan ombyte. Vi har även ergonomiska riktade och medicinska rehabiliterings pass för onda ryggar med nedsatt funktion i röreleseapparaten.

Special och traditionella pass

Niana har utvecklat pass för 50 och 60 plus och även för seniorer samt riktade insatser för dem med funktionshinder om behov finns. Vi ernjuder självklart vanliga styrkepass och konditionspass som t.e.x. step-up, aerobic och Zumba Fitness och mycket mera.

Varför träning på företaget?

Livsstilsfrågor är mera i ropet än någonsin och att det inverkar på hur vi mår är något som de allra flesta håller med om i dag. Trots det så finns en globalt ökad ohälsa, det råder ingen tvekan om att regelbunden motion, bra kostvanor, minskad rökning, måttlig alkoholkonsumtion är bra för hälsan och ökad medellivslängd. Minskad stress och bättre balans i tillvaron leder till bättre hälsa och bättrelivskvalité. Brist på fysisk aktivitet leder till ökad förekomst av sjukdomar som bla. hjärtinfarkt, högt blodtryck, stroke, vissa cancerformer, övervikt och diabetes typ 2.

Niana hjälper dig igång med träning på företaget

Trots en stor medvetenhet om hälsans betydelse och hur man skall uppnå det är det, är det fortfarande många som inte lyckas sluta röka, är för lite fysiskt aktiva och som äter en undermålig kost. Niana hjälper företag med altifrån coaching och personlig träning till behandlingar allt på plats på ditt företag. Kunderna varierar i storlek och behov. Men alla har det gemensamt att våra kunder ser friskvård som en investering för såväl företaget som de enskilda medarbetarna.

Träna på arbetstid en god investering

Att träna på arbetstid är den mest ekonomiska investeringen en arbetsgivare kan göra. Niana levererar alla typer av fysisk aktivitet och gruppträningspass till företaget. Allt från enstaka gympapass och gyminstruktioner till helårsavtal. Vi stöttar även kunder med vikariesupport.

Träning på jobbet

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR