Hälsocoaching

Ger varaktiga förändringar i livsstilen

Tidsbrist och olust men även avstånd och schemaproblem kan vara förklaringarna till att medarbetare inte utnyttjar möjligheter till friskvårdspeng eller friskvård på jobbet. Satsningar på hälsa bör ha tydligt stöd från ledningen och knytas till arbetsplatsen, anser vi på Niana.

Varför behövs hälsocoaching?

För att nå dem som har svårast att komma i gång kan det behövas inspiration och uppmuntran, de som stöttar och entusiasmerar, det som är viktigt är att coacha varje individ på den nivå där den befinner sig. Resultatet från hälsoprofilen hos den enskilde individen kan visa vilka personliga insatser som kan förbättra hälsan och det är där som Nianas coacher spelar en viktig roll.

Vad gör hälsocoachen?

Nianas hälsocoacher inspirerar och vägleder individer till en hälsosammare livsstil, så att medarbetarna kan prestera bättre och få god balans på jobbet och fritiden.

Kvalité & erfarenhet

Niana har coachat mer än 15000 personer på stora och mindre företag. Några av framgångfaktorerna är långsiktighet, engagerad ledning samt att man gör livsstilsförändring lättillgänglig och inspirerande. Förutom rena strategiska hälsoprogram väljer en del företag att låta friskvårdsprofilen genomsyra hela företaget med ”hälsodagar” och/eller konferenser med friskvård på schemat. Nianas Hälsocoacher har en egen kvalitétssäkrad utbildning inom hälsa och testprogram , som bygger på dagens vetenskap.

Läs gärna med om våra programupplägg på HQM sidan.

Har du frågor om programmen eller vill ha en presentation eller offert till ditt företag, maila info@niana.se

Mer om hälsocoaching

HQM Health Quality Management

HQM Health Quality Management

Nu erbjuder vi våra nya optimala Wellness Coaching program!
Hälsotester och rådgivning

Hälsotester och rådgivning

Modern företagshälsovård är att ligga steget före genom att förebygga ohälsa.
Kostnadsfri hälsokartläggning

Kostnadsfri hälsokartläggning

Ditt företag får en kartläggning av personalens hälsa.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR