Hälsotester och rådgivning

Modern företagshälsovård är att ligga steget före genom att förebygga ohälsa.

Våra hälsotester består av två delar, en medicinsk och en fysisk. Det går att göra båda delar eller enbart det ena. Du träffar en testledare som tar alla grundprover och gör de fysiska testerna samt ger dig hälsorådgivning på samma gång. Läs mer om testerna längre ner.

Nedan följer en kort sammanfattning om vart och ett av de medicinska testerna som ingår i en hälsoundersökning. 

OBS! Läs om vad du ska göra inför ditt test.

Det medicinska Hälsotestet tar 30 minuter och du får ditt provsvar på en gång. Därefter är det bara att komma igång med din livsstilsplanering. Du ska gärna sitta ner lugnt i 10 minuter, innan test utförs.

De fysiska testerna tar 45 minuter. Utifrån beprövade tabeller kan vi ge en bedömning av dina resultat men samtliga tester är främst ämnade för att se förändring före och efter en livsstilsförändring. Nedan följer en kort beskrivning av de olika momenten i de fysiska testerna.

Bokning: Kontakta oss på info@niana.se

Medicinska Hälsotester

BMI

BMI (body mass index) eller kroppsmassaindex ger en indikation på övervikt men säger inte allt om kroppssammansättningen, vilket egentligen är vad som påverkar hälsan. Muskler väger mer än fettvävnad, därför kan en vältränad person få ett högt BMI trots att andelen fett är låg i kroppen. Ett BMI under 18 indikerar undervikt och ett BMI över 25 indikerar övervikt. Ligger BMI över 30 indikerar det kraftig fetma. Vi ger inga specifika rekommendationer baserat på enbart BMI utan detta mått bör användas i kombination med midjemått och fettmängd. Har du ett högt BMI och inte motionerar regelbundet finns det anledning att röra sig mer.

BLODTRYCK

Högt blodtryck försvårar hjärtats arbete och gör i längden kärlväggarna hårdare och mindre elastiska. Risken ökar för stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och försämrad blodcirkulation i benen. Flera omständigheter kan medverka till högt blodtryck; ärftliga anlag, övervikt, stress, matvanor och hög alkoholkonsumtion. Risken för högt blodtryck ökar också med åldern. Har man väl fått ett högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt.

Alla nivåer högre än 140/90 mmHg räknas som högt blodtryck. Är du diabetiker eller hjärtsjuk gäller 130/80 mmHg för att minska risker för senare komplikationer. Om du bara har en lätt blodtrycksförhöjning eller vill minska risken för högt blodtryck räcker det ibland med livsstilsförändringar, till exempel att gå ner i vikt, motionera regelbundet, minska alkoholkonsumtionen eller att använda mindre salt i maten. Vid för högt blodtryck rekommenderas dock alltid besök på vårdcentral.

BLODSOCKER

Diabetes är en vanlig sjukdom i Sverige, och vanligast är typ 2 diabetes, så kallad ålderdiabetes. Denna form av diabetes innebär att kroppens vävnader blir mindre känsliga för insulin. Insulin är ett hormon som bildas i bukspottskörteln och som hjälper kroppens celler att ta upp socker. När detta inte fungerar som det ska stiger blodsockret. Till en början producerar kroppen mer insulin som kompensation, men till slut räcker detta inte till för att hålla blodsockret i balans. Det uppstår då så kallad nedsatt glukostolerans, vilket kan fortsätta utvecklas till typ 2 diabetes. Övervikt och brist på motion ger ökad risk för denna utveckling, ärftliga faktorer spelar också in. Diabetes medför risk för många komplikationer såsom skador på hjärt- kärlsystemet, njurarna, synen och nervsystemet. Det är därför viktigt att bromsa utvecklingen av diabetes. Mätning av blodsockret används för att ge diagnos. Blodsockret mäts i mmol/l. Vid värden, ej fastande, som närmar sig 11 mmol/l rekommenderar vi att man uppsöker läkare.

BLODVÄRDE, HB

Hemoglobin, Hb är ett rött färgämne i de röda blodkropparna som fungerar som upptagare, transportör och avlämnare av syrgas mellan lungorna och kroppens olika vävnader. Lågt blodvärde och för lite hemoglobin i blodet kan bl.a. leda till kraftlöshet och trötthet och kallas för anemi eller blodbrist. När så är fallet uppkommer symtom på syrebrist och det är då i första hand stora ”syrekonsumenter”, t ex muskler och hjärna som drabbas. Stor muskelmassa kräver ökat intag av järn för att försörja musklerna med syre. Man kan även få besvär som yrsel, andfåddhet, hjärtklappning, huvudvärk och öronsus. Ett lågt blodvärde måste kontrolleras mer än en gång. Blodvärdet kan tillfälligt vara för lågt eller för högt av olika orsaker. Hb-värdet mäts i gram per liter; normalt värde för en man är cirka 130-170 g/l och för en kvinna 120-150 g/l. Blodvärdet tas genom ett stick i fingret, ett s.k. kapillärprov.

BLODFETTER, KOLESTEROL

Kolesterol förekommer naturligt i kroppen och behövs för att tillverka hormoner och vitamin D, bygga upp cellväggar och bilda gallsyror. Kolesterolet bildas framförallt i levern. Det finns både ”gott” och ”ont” kolesterol. Det skadliga kallas LDL (Low Density Lipoprotein). LDL utgör ca 60-70% av kolesterolet i blodet. Triglycerider hör också till det ”onda” kolesterolet”. Höga halter av LDL-kolesterol ökar kärlväggarnas upptag av blodfetter vilket med tiden gör kärlen mer trånga (åderförkalkning). Så många som två tredjedelar av svenskar mellan 30 och 50 år gamla har för höga kolesterolvärden vilket innebär att de löper risk för åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom.
Det goda kolesterolet kallas HDL (High Density Lipoprotein) och återför kolesterol från olika vävnader i kroppen till levern där överskottet tas om hand. HDL har en skyddande funktion och transporterar ca 20-30% av kolesterolet i blodet. Kolesterolet är ett mått på blodets innehåll av blodfetter och mäts i millimol per liter (mmol/l). Blodfettvärde tas genom ett stick i fi ngret, ett s.k. kapillärprov. Ett sätt att förbättra kolesterolnivåerna är att äta hälsosammare mat. Ett annat sätt är motion.Önskvärd kolesterolnivå för friska personer är under 5,2 mmol/l. Kolesterol >6 mmol/l medför ökad risk för hjärt- kärlsjukdom.

KROPPSFETT

Kroppen består bland annat av muskler och fett. Kroppsfettstestet mäter proportionen mellan muskler och fett. De rekommenderade värdena är avhängigt dels av kön och dels av ålder.

BUKOMFÅNG

Ökat bukomfång ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar såsom hjärtinfarkt och typ 2 diabetes. Bukfetma kan man konstatera genom att mäta bukomfånget. Vid 102 centimeter för män respektive 88 centimeter för kvinnor föreligger mycket ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Vår rekommendation är att gå ned i vikt om midjemåttet ligger över 102 respektive 88 centimeter.

UTANDNINGSPROV/PEF

Utandningsprov, eller PEF-test, görs för att testa lungornas och luftvägarnas funktion. Nedsatt funktion och luftrörsbesvär kan bland annat uppstå i samband med, eller efter en övre luftvägsinfektion, lunginflammation, fl era års rökning, astma och KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom). Ett enda test är inte tillräckligt, därför görs ofta flera återkommande tester vid misstänkt nedsatt lungförmåga. Har du nedsatt lungförmåga enligt vårt test rekommenderar vi dig att uppsöka en primärvårdsmottagning för ytterligare undersökningar. Har du nedsatt lungkapacitet och är i övrigt frisk är motion av konditionstyp ett sätt att förbättra din kapacitet. Är du dessutom rökare är den enskilt viktigaste åtgärden att sluta röka helt.

Fysiska Hälsotester

KONDITION

Konditionen testas genom ett submaximalt test på antingen stepbrädor eller cykel. Dessa tester är enkla tester som alla kan utföra oavsett träningserfarenhet och passar därför bra på arbetsplatser.  

STYRKA

Vi testar styrkan i bål, underkropp och överkropp genom olika styrketester. Testerna är utvalda för att hitta eventuella svagheter som i sin tur kan skapa problem med rörelseapparaten.

RÖRLIGHET

Vi testar rörligheten i vader/underben, höftböjare, rygg och bröst-/axel muskulatur. Dessa muskler är de mest avgörande musklerna för en god hållning och för att undvika värk.

Mer om hälsocoaching

HQM Health Quality Management

HQM Health Quality Management

Nu erbjuder vi våra nya optimala Wellness Coaching program!
Hälsotester och rådgivning

Hälsotester och rådgivning

Modern företagshälsovård är att ligga steget före genom att förebygga ohälsa.
Kostnadsfri hälsokartläggning

Kostnadsfri hälsokartläggning

Ditt företag får en kartläggning av personalens hälsa.

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR