Hälsosamt ledarskap

Hälsosamt ledarskap och Peakutbildningar

Hälsosamt ledarskap

Läs mer om...

När det gäller hälsosamt ledarskap samarbetar vi med ett företag som heter Peakutbildingar. De står för den organisatoriska och psykologiska delen, och vi håller ett block om fysisk aktivitet och påverkan på arbetet samt vad ledarna kan och bör göra när det gäller den delen.

Peakutbildningen i korthet

Utbildningen är framtagen till följd av de nya föreskrifterna i arbetsmiljölagen gällande organisatorisk och social arbetsmiljö, nämligen att:

  • Arbetsgivaren har ansvaret för att föreskrifterna följs.
  • Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har nedanstående kunskaper:

  1. Hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning.
  2. Hur man förebygger och hanterar kränkande särbehandling.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsgivaren ska se till att det finns förutsättningar att omsätta dessa kunskaper i praktiken. Utöver det som gäller enligt ovan i dessa föreskrifter ska arbetsgivaren ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Målen ska syfta till att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Det här innebär att det är arbetsgivarens ansvar att skapa balans mellan krav och resurser i arbetet.

Hälsosamt ledarskap grundtanke

Vår tanke när det gäller hälsosamt ledarskap är ett utbildningsprogram riktat till chefer och ledare för att få dessa föreskrifter att på riktigt genomsyra hela organisationen så att ni får långsiktigt hållbara resultat.

Psykosocial arbetsmiljö

Det vi ser idag är att kronisk stress orsakas av en ständig obalans mellan krav och resurser. Konkurrensen och tempot ökar ständigt i vårt arbetsliv och kraven är för de flesta höga på arbetet så väl som hemma. Att tro att kraven kommer att sänkas eller att tempot går ner är inte längre möjligt. Istället behöver vi alla hitta ett sätt att strukturera och skapa riktlinjer som hjälper oss att förhålla oss till kraven och tempot. I och med de nya föreskrifterna är det nu tydligt att det är arbetsgivarens ansvar att balansen mellan krav och resurser skapas och bibehålls.

Hur gör man?

Hur gör man då som chef/ledare för att skapa denna balans för sig själv och sina medarbetare? Kontakta oss på niana så berättar vi mer hur du kan skapa en bättre balans, ett hälsosamt ledarskap.

Hälsoutveckling

Hälsosamt ledarskap

Hälsosamt ledarskap

Hälsosamt ledarskap och Peakutbildningar
Hälsoskola - Du i fokus

Hälsoskola - Du i fokus

Nu lanserar vi hälsoskola på ditt företag.
Hälsostrateg/hälsopedagog konsult

Hälsostrateg/hälsopedagog konsult

Nianas hälsostrateg hjälper dig att hitta rätt
Mindfulness

Mindfulness

Mer fokus mindre stress vara i nuet...
Mindfulness kurs

Mindfulness kurs

Lär dig mer om mindfullness
Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljön som inte syns
Stresshantering

Stresshantering

Stress den nya folksjukdomen

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR