Mindfulness

Mer fokus mindre stress vara i nuet...

Mindfulness

Läs mer om...

I vår alltmer stressiga vardag behöver vi stilla vårt sinne från alla de tankar som upptar vår tid. Därmed skapas förutsättningar för ett inre lugn som bidrar till att utveckla en förmåga att lättare hantera både sina tankar och känslor. Att träna på mindfullness handlar om att lära sig vara i nuet, och skärma av tankar på framtiden eller det förflutna, för att få bättre fokus och bli mindre stressad.

Allt du behöver veta om mindfullnes på svenska

Vi lär dig och din personal allt du behöver veta om mindfullnes, på svenska, med svenska instruktörer och svensk litteratur. Ingen behöver känna sig exkluderad eller hindrad av språkbarriärer för att lära sig.

Vad är mindfullnes

Mindfullnes översätts ofta som medveten närvaro och det handlar om just det: Att vara medvetet fokuserad och närvarande i nuet och inte låta uppmärksamheten fladdra från distraktion till distraktion.

Sänker sjukfrånvaro

Mindfulness sänker sjukfrånvaron genom att det hjälper din personal att fokusera på arbetet som ska göra just nu och tänka mindre på svårigheter och utmaningar i framtiden. Genom att vara närvarande i nuet går det att minska den skadliga stressen som är en ökande orsak till sjukskrivningar.

Mindfulnes på jobbet

Genom att erbjuda din personal träning i mindfulnes på jobbet ger du dem verktyg att fokusera bättre och därigenom prestera bättre och med högre kvalitet, samtidigt som du sänker stressen från distraktioner. Vi arbetar med mindfulness som en meditationsform som får oss att bland annat att minska stressen, bli effektivare, ger oss ett ökat lugn och koncentrationsförmåga, att nå balans och framgång i arbetsliv och privatliv. Mindfulness är en vetenskapligt bevisad metod att hantera stress & press och emotionell intelligens. Mindfulnes på jobbet är ren vinst för verksamheten.

Övningar

Det finns många olika mindfulnessövningar. De flesta har det gemensamt om att de handlar om att kontrollera andning och uppmärksamhet och att inta ett meditativt tillstånd. Det kan handla om att visualisera något du vill uppnå eller att låta uppmärksamheten vandra mellan olika kroppsdelar. Vissa övningar har inslag av yoga, eller fokuserar på en viss sinnesstämning.

Mindfulnes meditation

Mindfulnes meditation handlar om att kontrollera andningen och meditera, medan du låter tankarna komma och gå, utan att göra någonting annat än att betrakta dem. Det handlar om att betrakta sina tankar utan att reagera kroppsligen. Nianas klass är en guidad meditation där vi skannar igenom hela kroppen och kommer i djup avslappning. Inget ombyte behövs. Ge dig själv en effektiv stund att koppla av, varva ner och återhämta dig.

Hur mindfullnes hjälper i vardagen

Mindfullnes hjälper oss att fokusera på den arbetsuppgift som ligger framför oss, men det fungerar lika bra för att hindra att vi hetsar upp oss när saker drar ut på tiden eller när vi blir sittande i en bilkö på vägen hem. Att utbilda sina anställda i mindfulnes får alltså effekter inte bara på jobbet utan även i vardagen utanför.

Hälsoutveckling

Hälsosamt ledarskap

Hälsosamt ledarskap

Hälsosamt ledarskap och Peakutbildningar
Hälsoskola - Du i fokus

Hälsoskola - Du i fokus

Nu lanserar vi hälsoskola på ditt företag.
Hälsostrateg/hälsopedagog konsult

Hälsostrateg/hälsopedagog konsult

Nianas hälsostrateg hjälper dig att hitta rätt
Mindfulness

Mindfulness

Mer fokus mindre stress vara i nuet...
Mindfulness kurs

Mindfulness kurs

Lär dig mer om mindfullness
Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljön som inte syns
Stresshantering

Stresshantering

Stress den nya folksjukdomen

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR