Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljön som inte syns

Psykosocial arbetsmiljö

Läs mer om...

Psykosocial arbetsmiljö är den delen av arbetsmiljön som inte syns. Det handlar om personalens upplevelse av arbetsplatsen, deras psykiska hälsa och välmående.

Lär dig om varför Psykosocial Arbetsmiljö är viktigt

Den psykosociala arbetsmiljön kanske inte syns, men på en modern arbetsplats är det just den psykosociala miljön som påverkar arbetet mest. En dålig psykosocial arbetsmiljö leder till att personalen mår sämre. Det leder i sin tur till sämre arbetsprestationer och ökad stress.

vad är psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö är benämningen på den del av arbetsmiljön som påverkar personalens psykiska hälsa. Det handlar helt enkelt om hur det känns att vara på arbetsplatsen och om det är ett ställe som får personalen att må bra eller inte.

Vad säger arbetsmiljö lagen?

Psykosocial arbetsmiljö omfattas av arbetsmiljölagen sedan 1977. Du som arbetsgivare är alltså inte bara ansvarig för personalens fysiska säkerhet, utan även sånt som påverkar den psykiska hälsan, som arbetsmängd, arbetsinnehåll, organisation, stress och möjlighet till återhämtning.

I september 2015 beslutade Arbetsmiljöverket om en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Målet med föreskriften är att minska den arbetsrelaterade ohälsan som de senaste åren blivit allt större. Sedan 2010 har antalet anmälda arbetssjukdomar ökat med ca 70% och det handlar om för hög arbetstakt, samarbetsproblem på jobbet och obalans mellan resurser och krav. Föreskriften ställer krav på att chefer och arbetsledare ska ha kunskaper i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Chefer har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö och arbetsgivaren ska också sätta upp mål för att främja en god social och organisatorisk arbetsmiljö.

Vad är bra psykosocial arbetsmiljö?

En bra psykosocial arbetsmiljö är en arbetsplats där personalen känner sig trygg och upplever sig räcka till, samtidigt som arbetet erbjuder utmaningar. Det handlar om en god miljö där det gärna får vara hög belastning i perioder men med gott om tid för återhämtning mellan topparna.

Hur mäter man ohälsa?

Det är svårt att mäta ohälsa på ett entydigt sätt, men det finns några olika saker du som arbetsgivare kan göra. En åtgärd är att räkna antalet sjukskrivningar och sjukdagar och jämföra med liknande arbetsplatser. Det går också att göra hälsoenkäter och helt enkelt ställa frågor om hur personalen mår. Mätningar blir förstås extra intressanta om de följs upp efter att åtgärder genomförts. Det blir ett kvitto på att åtgärderna haft effekt.

Konsekvenser av dålig psykosocial arbetsmiljö

Konsekvenserna av dålig psykosocial arbetsmiljö är inte alltid tydliga. Även om det inte uppstår akuta problem kan det ligga som en våt filt över arbetsplatsen, som gör att personalen känner sig omotiverad och gör ett dåligt arbete. Hög personalomsättning är en typisk konsekvens av dålig psykosocial arbetsmiljö.

Niana stöttar och hjälper dig som arbetsgivare med utbildning, coaching eller hälsostrategisk planering för hälsoarbete. Kontakta oss!

Hälsoutveckling

Hälsosamt ledarskap

Hälsosamt ledarskap

Hälsosamt ledarskap och Peakutbildningar
Hälsoskola - Du i fokus

Hälsoskola - Du i fokus

Nu lanserar vi hälsoskola på ditt företag.
Hälsostrateg/hälsopedagog konsult

Hälsostrateg/hälsopedagog konsult

Nianas hälsostrateg hjälper dig att hitta rätt
Mindfulness

Mindfulness

Mer fokus mindre stress vara i nuet...
Mindfulness kurs

Mindfulness kurs

Lär dig mer om mindfullness
Psykosocial arbetsmiljö

Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljön som inte syns
Stresshantering

Stresshantering

Stress den nya folksjukdomen

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR