Stresshantering

Stress den nya folksjukdomen

Stress har blivit vår nya folksjukdom och finns närvarande överallt idag. Stress är i och för sig egentligen inte är av ondo utan en förutsättning för vår överlevnad. När du utsätts för fara reagerar hjärnan och kroppen omedelbart och gör sig redo för handling. Utan den funktionen överlever vi inte länge. Problemet är att många av oss idag inte utsätts för den akuta stressen som vi måste reagera på nu, utan på en långvarig stress som snarare kan liknas vid att vi har en björn som tassar omkring runt oss ständigt. Den typen av stress är farlig för såväl kropp som knopp. Hur påverkas dina medarbetare av den långvariga stressen? Hur påverkas stämningen på jobbet och hur effektiva blir ni? Detta leder oss in på det växande behovt av stresshantering.

Allt om stresshantering på jobbet

Du som arbetsgivare eller chef har en viktig roll i att skapa en bra social och organisatorisk arbetsmiljö och du ska, enligt Arbetsmiljöverket, ha kunskap i hur ohälsosam arbetsbelastning och kränkande särbehandling förebyggs och hanteras. Vi ger dig rätt verktyg och hjälp vid stresshantering och att skapa en sund arbetsmiljö där dina medarbetare trivs, utvecklas och presterar. Ett viktigt steg för att minska stressen är att göra små förändringar som ger en ökad känsla av kontroll om det så är att stänga av mailen när en bestämt sig för det eller att ta den där 10-min promenaden som var planerad. Fråga oss! Vi vet allt om stresshantering på jobbet.

Man tjänar på det i längden

Långvarig stress på jobbet leder till slut till sjunkande prestationer, sämre arbetsresultat och i värsta fall långa sjukskrivningar. Därför tjänar du som arbetsgivare i längden på att ta stress och stresshantering på allvar.

Varför är stresshantering viktigt?

Kortvarig stress kan vara positiv, men långvarig stress sänker produktiviteten och kan vara skadlig för hälsan och leda till sjukskrivningar, ibland under lång tid. Stresshantering är viktigt för företaget på samma sätt som sunda finanser. Det handlar om att trygga verksamheten på lång sikt.

Vad är stresshantering

Stresshantering är olika metoder och strategier för att hantera och leva med stress, utan att den blir ett oöverstigligt hinder och leder till allvarliga hälsoproblem. Stresshantering tar inte bort stressen men kan hjälpa till att göra den mindre påfrestande.

Bra övningar

Det finns många bra övningar för att hantera stress på jobbet. Många av dem handlar om att lära sig tänka annorlunda och därigenom undvika att bli stressad i olika situationer. Andra bra övningar är avslappning och träning.

Stresshantering tips

Det viktigaste tipset för stresshantering är att försöka se till att stressen inte uppkommer. Det handlar ofta om att planera arbetet och organisera sig rätt. När stress ändå uppkommer är det viktigt att prata om problemet och identifiera vad som gör personalen stressad och varför.

Vad man kan göra på jobbet?

Ni kan göra massor av saker på jobbet för att minska stressen och se till att den gör nytta snarare än skada när den uppkommer. Det första steget är egentligen att se till att prata om stressen och ta reda på dess orsaker. Beroende på hur situationen ser ut på arbetsplatsen finns sedan fler olika möjligheter.

Niana stöttar och hjälper dig som arbetsgivare med utbildning och kurser i stresshantering, coaching eller hälsostrategisk planering för att minska stress i organisationen.
Kontakta oss!

Stresshantering

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR