Stressanalys

En stress- eller livsstilsanalys är en kartläggning av stressnivå och återhämtning som är ett väldigt tydligt och användbart verktyg som en uppstart vid förändringsarbete eller för att kartlägga vilka insatser som behövs för en viss grupp eller avdelning på företaget. Stressanalysen kartlägger livsstilen genom en tre dagars mätning av hjärtfunktion och hjärtfrekvensvariabilitet. Data från mätningen omvandlas sedan till personlig information om stress, sömn, återhämtning och fysisk aktivitet. Mätningen följs av ett möte med en hälsocoach.

Vi samarbetar med Marie Märestad och kurshuset: kurshuset.se/stressanalys

Stresshantering