Stresshantering utbildning

Vi ordnar utbildningar i stresshantering för ditt företag. Stress på arbetsplatsen är en växande källa till hälsoproblem och sjukskrivningar. Med en utbildning i stresshantering ger du dina anställda verktyg för att ta hand om stressen innan den blir ett problem.

Vi håller utbildning in stresshantering i Stockholm, Göteborg och Malmö

Vi arrangerar kurser och utbildningar i stresshantering i Sveriges tre storstadsregionerna. I Stockholm, Göteborg och Malmö har du alltid våra utbildningar enkelt tillgängliga inom bekvämt avstånd.

Bäst strategier

De bästa strategierna för stresshantering varierar mellan individer och företag. Coachning och mental träning passar vissa, medan andra behöver mer motion och rörlighet i arbetet. Den bästa strategin för stresshantering är därför att inventera arbetsplatsen och de personer som finns där och anpassa metoderna därefter.

Stresshantering utbildning

Att lära sin personal hantera stress är en bra investering för framtiden och kan ge positiva effekter för lång tid framöver. Ge företaget en nystart med en utbildning i stresshantering. Det blir en bra start.

Utbildning i Sverige

Vi ordnar utbildningar i stresshantering i Sverige, med tyngdpunkten kring storstäderna. Alla våra utbildningar utgår från situationen och förhållandena på den svenska arbetsmarknaden.

Allt viktigare i arbetslivet

Att ha bra mentala verktyg för stresshantering blir allt viktigare i arbetslivet. Många upplever ett allt högre tempo och ökande krav på jobbet. Att kunna hantera stress är numer lika viktigt som att kunna läsa och skriva. Våra utbildningar i stresshantering ger ovärderlig kunskap för livet.

Vilka modeller finns det?

Vi erbjuder flera olika modeller för utbildning i stresshantering. Vi har flera inspirerande föreläsare som kan lära er mer om olika typer av stresshantering. Vi ordnar också utbildningar för din personal, eller mer handfast hjälp i form av stresscoachning i grupp eller individuellt.

Varför är stresshantering viktigt?

Historiskt har stress varit viktigt för människan. Kroppens reaktioner på stress har hjälpt oss att fly från eller försvara oss i farliga situationer. I det moderna arbetslivet har stress istället blivit ett hälsoproblem. Att springa sin väg hjälper inte. Därför är det viktigt att lära sig andra metoder för stresshantering.

Stresshantering

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR