Vi vägleder till en hälsosammare livsstil

Niana – ditt friskvårdsföretag

Niana är en rikstäckande friskvårdsleverantör som erbjuder hälsostrategisk utveckling, behovsanalyserar och hjälper företag med träning och behandlingar på arbetsplatsen. Kunderna varierar i storlek. Men den gemensamma nämnaren är att kunderna ser friskvård som en investering för såväl företaget som de enskilda medarbetarna. En hälsosam inriktning påverkar såväl sjukfrånvaron som arbetsmiljön positivt, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet och lönsamhet. I syfte att förenkla samarbetet har Niana skapat IT-system som gör det enkelt att boka behandlingar och sedan följa upp och analysera resultatet.

Inledningsvis kartlägger Niana företagets hälsoläge på ett strategiskt och metodisk sätt. Därefter görs en långsiktig hälsoplan för både individen och företaget. Niana är länken mellan företagsledningen, HR-funktionen och företagshälsovården.

Livsstilprofilerna är en del av kärnverksamheten. Nianas hälsocoacher inspirerar och vägleder individer till en hälsosammare livsstil, så att medarbetarna kan prestera bättre och få god balans på jobbet och fritiden.

Niana har coachat mer än 10.000 personer på stora och mindre företag. Några av framgångfaktorerna är långsiktighet, engagerad ledning samt att man gör livsstilsförändring lättillgänglig och inspirerande. Förutom rena strategiska hälsoprogram väljer en del företag att låta friskvårdsprofilen genomsyra hela företaget med ”hälsodagar” och/eller konferenser med friskvård på schemat.

Niana erbjuder en modern helhetslösning med webbokning och utvärderingsfunktioner. En viktig del i samarbetet är att följa upp leveransen, utvärdera och analysera resultatet så att målen med samarbetet uppfylls. Niana är sedan årskiftet 2018-2019 en del av Arenakoncernen.

Våra friskvårdstjänster är:

 • Hälsostrategi med kartläggning och analys
 • Hälsosamt ledarskap
 • Hälsocoaching
 • Gruppträning
 • Personlig träning
 • Massagebehandlingar
 • Hälsoprojekt
 • Föreläsningar inom hälsa

Läs mer om!

Vår målsättning, strategi och affärsidé

Vår mission:

"Bidra till att skapa ett friskare Sverige"

Vision:

"Hälsa på alla arbetsplatser"

Vår affärsidé:

"Att genom olika hälsostrategiska insatser på jobbet entusiasmera och motivera människor att leva ett hållbart hälsosamt liv"

Vår målsättning:

Att vara en samarbetspartner som på ett kostnadseffektivt sätt organiserar och levererar tjänster som ger våra kunder en hög avkastning i form av ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro.

Genom att samarbeta med såväl företagsledningen som företagshälsovården och idrottsklubbarna hos kunderna vill vi skapa en optimal helhetslösning på arbetsplatsen. Vår uppgift är att vara en totalleverantör som ständigt är närvarande för att hjälpa företaget med att organisera och göra hälso- och friskvårdsarbete till en integrerad och strategisk del av företagets verksamhet.

Nianas samarbetspartners

Pressreleaser och forsatt samarbeten

 • Fortsatt förtroende, rikstäckande leverantör på SEB
 • APL signar avtal med Niana innefattar massage, träning och kompetensutveckling inom hälsa
 • Massageavtal med stort internationellt svenskt börsföretag
 • Svenskt Näringslivs avtal fortlöper 2016 

Om Niana

Niana & Arenakoncernen

Kära kunder,

Varför Niana?

Varför skall du välja oss som hälsoleverantör?
Vårt Bokningssystem

Vårt Bokningssystem

Niana kan erbjuda sina kunder en helhetslösning!

Denna sida använder cookies. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator och denna används för att du ska uppleva sajten på bästa sätt. GDPR