Vårt Bokningssystem

Niana kan erbjuda sina kunder en helhetslösning!

Vårt Bokningssystem

Information och bokning

Enkel betalning

Säkerhetsinformation

Betalning görs med hjälp av DIBS, Kortnumret skickas genom en kryterad anslutning direkt till banken. Säljaren har inte tillgång till någon information om ditt betalkort eller ditt bankkonto. DIBS använder SSL som är industristandard.

Rapporter - aktuell information

Rapporterna består av urval, statistik och analyser i syfte att följa friskvårdsprogrammet så att det uppnår önskat resultat.

Statistik

Genom statistiska rapporter blir projektetlättöverskådligt och det är lätt att följa att önskat resultat uppnås. Som bas används till exempel omsättning, beläggningsgrad, påbörjade och avslutade bokningar, eller försäljning per organisation, person, produkt eller produktgrupp.

Verksamhetsanpassning

Det går också att ta fram branschanpassad statistik som antal besök i anläggningen, deltagarantal för gruppaktiviteter, periodisering av abonnemang och åldersfördelning av privatkunder.

Underbygger analyser

De analyser som tas fram anpassas efter aktuellt behov och ger företagsledningen en möjlighet att följa utvecklingen av hälsoprojektet i ett längre perspektiv. Informationen kan exporteras till exempel till Excel för vidare behandlig.

Underlättar planering

Statistiken ger underlag för intäktsprognoser. Med bokningsläget som utgångspunkt görs omsättningsprognoser, vilka blir till hjälp i planeringen av verksamheten. På så sätt går det att styra personalresurser till förväntade produktionstoppar.

Om Niana

Hälsoartiklar från Niana

Hälsoartiklar från Niana

Här presenterar vi hälsoartiklar från Niana
Våra kunder

Våra kunder

Samarbete & relationer
Vårt Bokningssystem

Vårt Bokningssystem

Niana kan erbjuda sina kunder en helhetslösning!