När ska massage undvikas?

Du bör undvika massage vid:

Konsultera alltid läkare innan du väljer massage som behandling vid: