Skatteregler för Företag

Frisk och välmående personal är en förutsättning för ett välfungerande företag. Besvär från rygg- och nackregionen är de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro och förtidspension. Smärta från rygg och nacke leder ofta till trötthet och sviktande koncentrationsförmåga som påverkar både individen och företaget.

Vetenskapliga undersökningar visar att kiropraktisk behandling är kostnadseffektivt både vid akut och långvarig nack- och ryggproblematik.

Kiropraktorer jobbar även med förebyggande åtgärder såsom ergonomisk rådgivning och individuell anpassad träning/rehabilitering.

Friskvård är skattefritt för den anställde och avdragsgillt för arbetsgivaren. Avdrag får även göras av arbetsgivaren för förebyggande behandling och/eller rehabilitering av de anställda.

Inklippt från Skatteverkets hemsida:

Fri förebyggande behandling och rehabilitering
Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri. All arbetslivsinriktad rehabilitering som en arbetsgivare har skyldighet att svara för är i princip skattefri.

Arbetsgivaransvaret tar vid efter det att den medicinska behandlingen avslutats. Detta kan omfatta stöd och åtgärder som den anställde behöver för att återfå eller behålla sin arbetsförmåga.

Dessutom kan en arbetsgivare få göra avdrag för kostnader för förebyggande behandling, om han kan visa att behandlingen syftar till att den anställde ska kunna fortsätta att förvärvsarbeta. Några formella beviskrav med läkarintyg finns inte, men arbetsgivaren ska göra en individuell bedömning av den anställde och visa behovet och syftet med behandlingen.

Det kan t.ex. röra sig om anställda med en förhöjd sjukdomsrisk, som kan förväntas leda till nedsättning av arbetsförmågan. Några exempel är behandling hos sjukgymnast, naprapat eller kiropraktor. Det kan också röra sig om förebyggande åtgärder i form av föreläsningar och rådgivning. Ett annat led i behandlingen kan vara tekniska åtgärder och inköp av särskilda arbetsredskap för att ändra den fysiska miljön.

Numera anses så kallad kontorsmassage och liknande behandlingar av enklare slag som skattefri friskvård om behandlingen erbjuds hela personalen.